Imran Khan asks Army Chief for Land in Karachi to built Shaukat Khanum Hospital

Imran Khan asks Army Chief for Land in Karachi to built Shaukat Khanum Hospital

Dailymotion Video